Parat forhandler med arbeidsgiverforeningen Virke om lønn og ny tariffavtale denne uka. Parats forhandlingsleder Tonje Krakeli Sneen sier det viktigste kravet er reallønnsvekst.
– Vi ønsker kjøpekraftforbedring og oppjustering av minstelønnssatser, sier hun til Parat24.

Forhandlingene er ventet ferdige mandag. Hvis partene ikke kommer til enighet, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.