Parats hovedkontor er lokalisert i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo, med regionkontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo).

Landsmøtet er Parats høyeste organ. Landsmøtet samles hvert tredje år og består av delegater valgt av de lokale organisasjonsledd, Parats Hovedstyre, to delegater fra Parat-Pensjonist og to delegater fra Parat-Ung. Ettersom de lokale organisasjonsledd kan velge et gitt antall delegater avhengig av antall medlemmer vil Landsmøtets størrelse variere. Parats hovedstyre velges av Landsmøte for tre år av gangen.

Parat NTNU har omtrent 300 medlemmer. Vi har lokale tillitsvalgte ved alle LOSAM (lokale samarbeidsutvalg) ved fakulteter/driftsenheter ved NTNU. 

Parat NTNU stiller som YS sin representant i NTNUs sentrale samarbeidsorgan (SESAM), hvor det utøves medbestemmelse og hvor vi har vi uttalerett i forhold til saker som fremmes for NTNUs styre. Parat NTNU er også tilknyttet Parat-UH som er et nettverk av tillitsvalgte i Parat som jobber i universitets- og høyskolesektoren. 

 

Vedtekter

Retningslinjer