Meklingsfristen for de to oppgjørene gikk ut ved midnatt. Partene sitter fortsatt sammen med Riksmekleren i begge oppgjørene, med mål om å komme fram til en løsning.

Parat følger saken utover natta

Les også: Statsoppgjøret: Fremdrift i meklingen