Parat tilbyr gratis medlemskap til elever ved videregående skole, lærlinger og studenter - alle med de samme fordelene Parat tilbyr sine medlemmer. Parat Ung arbeider ikke bare for å ivareta rettighetene til de som allerede har kommet ut i arbeid, men jobber også for rettighetene til studenter. Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal få en god start på arbeidslivet.

Studiet må være hovedbeskiftigelse og arbeidsinntekten må ikke overstige Statens lånekasse for utdanning sin grense for utdanningsstipend ved støtte hele året. 

 

les mer om medlemsfordelene i Parat Ung

Søk om medlemskap