Norge har klart seg bedre enn de fleste gjennom både koronapandemien og den påfølgende økonomiske krisen. Mye skyldes at smittevernstiltakene fra myndighetene hadde effekt, men mye skyldes også at oljefondet gjør det mulig for norske myndigheter å tilby sosialstønad til de virksomhetene som trenger det. Vi nærmer oss (heldigvis) slutten på 2020, det er dermed på tide med en liten oppsummering av året som gikk og prognosene fremover.

Styringsrente
På årets siste rentemøte besluttet Norges Bank å beholde styringsrenten på 0,0 prosent. Årsaken er at usikkerheten fremover fortsatt er uvanlig stor, men nyhetene om effektive koronavaksiner vil imidlertid løfte den økonomiske situasjonen og renteutsiktene i 2021. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår i sin siste rapport at de forventer en gradvis renteoppgang fra sommeren 2021.

Arbeidsledighet
Arbeidsledigheten vil ifølge SSB bli 4,8 prosent i 2020. Det er de næringene som er direkte berørt av smittevernstiltakene som har den største nedgangen i sysselsettingen. Dette gjelder for eksempel restaurant- og hotellvirksomhet, kultur og underholdning og reisevirksomhet. Både SSB og Norges Bank antar i sine prognoser at arbeidsledigheten vil avta i takt med at befolkningen vaksineres og myndighetene kan lette på smitteverntiltakene. Norges Bank forventer en markant økning i kapasitetsutnyttelsen fra 2. kvartal 2021.

Lønnsvekst
I årets lønnsoppgjør anslo partene i arbeidslivet en lønnsvekst i industrien på 1,7 prosent. Anslagene for lønnsveksten er i desember oppjustert til 2,2 prosent. Årsaken er at koronapandemien rammet de lavtlønnede hardest, og flere opplevde permitteringer og oppsigelser. Dette første til at lønnsnivået økte selv i en situasjon der lønnen til hver enkelt sysselsatt hadde vært uendret. Lønnsveksten forventes imidlertid å ta seg gradvis opp i 2021, men fortsatt lav lønnsomhet og produktivitetsvekst vil dempe oppgangen noe.

Konsumprisindeks
Videre har en svak norsk krone bidratt til høyere utsalgspriser på importerte varer her hjemme i Norge, men lave energipriser har bidratt til å holde konsumprisindeksen (KPI) lav. I november var KPI-veksten 0,7 prosent. Den lave veksten i KPI i år vil – tross koronapandemiens konsekvenser - gi nordmenn en reallønnsøkning på nesten 1 prosent! Neste år forventes reallønnen å falle litt, men mindre enn Norges Bank forventet i 3. kvartal.

Lyset i enden av tunnelen
Koronavaksinen er lyset i enden av tunnelen, og den økonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt vil gradvis bedres i takt med at befolkningen vaksineres. Fra sommeren 2021 forventer både Norges Bank og SSB at aktivitetsnivået i  økonomien raskt vil nærme seg et mer normalt nivå enn tidligere anslått.