Medlemmer tilhørende forskning og undervisningsinstitusjoner i Parat, er i tillegg til forsknings- og undervisningsoverenskomsten, omfattet av egne lønns- og arbeidsvilkår som er tariffestet gjennom lokale særavtaler. 

Forhandlingene er nå i gang, og forhandlingsleder fra Parat, Katrine Roald, ser frem til arbeidet. 

– Vi ser frem til gode og konstruktive forhandlinger, sier Roald. 

Fra Parat stiller tillitsvalgte Robert Phillips fra Oslo International School, Tale Rognerud fra Handelshøyskolen BI og Hans Petter Hoff fra Noroff. Fra forhandlingsavdelingen til Parat stiller Katrine Roald som forhandlingsleder.

Fra arbeidsgiversiden møter de Lasse Lund fra Institutt for energiteknikk, Wenche Nilsen fra Handelshøyskolen BI, sammen med Thomas Urdal Johnsen, Cecilie Vatne og Hanne Jahr Pedersen fra Abelia i NHO.