Onsdag 26. mai går fristen ut for mekling i lønnsoppgjøret i staten. Hvis meklingen ikke fører fram, blir det streik i staten fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Hovedsammenslutningen YS Stat melder fredag at nærmere 170 medlemmer i elleve departementer tas ut i første fase av en eventuell streik. Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, sier han håper på at meklingen vil gi resultater. 
– Om dette ikke er mulig, er det viktig for oss at vi ved en streik i størst grad rammer arbeidsgiver, og ikke publikum, sier han.

Les også: Meklingen er i gang

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet