Ved forhandlingsstarten for en drøy uke siden var YS Stat-leder Pål N. Arnesen klar på at statsansatte nå skal ha et skikkelig lønnsløft. Dette ønsket har ikke staten imøtekommet i forhandlingene.

Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten. Olsen sier at et brudd var uunngåelig.
– Statens tilbud var i tråd med frontfagsrammen, og tok dermed ikke høyde for den mindre-lønnsutviklingen de statsansatte har hatt under pandemien. Vi har krevd økt kjøpekraft for våre medlemmer i staten, dette oppnådde vi dessverre ikke under forhandlingene, sier Unn Kristin Olsen

Oppgjøret i staten går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristen er mandag 23. mai klokka 24.

Les også: Krever skikkelig lønnsløft i staten
 
YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.