På YS’ ledercafé vil hun reflektere rundt et tema som er meget aktuelt om dagen; totalberedskap. Den globale sikkerhetssituasjonen, krig i Europa, frykt for nye pandemier, og naturskader som følge av klimaendringer stiller langt større krav til totalberedskap enn tidligere. Dette bringer naturlig med seg utfordringer på hvilken type ledelse som kreves for å få en optimal beredskap.

Program:

15.30: Leder-kaféen i Lakkegata 23 (kantina) åpnes, med mingling og lett servering

15.45: Hvilken type ledelse kreves for å få optimal total samfunnsberedskap? Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

16.30: Spørsmål fra salen

17.00: Avslutning

Arrangementet er gratis. Påmelding må gjøres her senest torsdag 9. februar

Lederkafeen strømmes også på YS' Facebook-side

YS’ ledercafé arrangeres av YS og YS-forbundene og har som formål å sette ledelse på dagsorden. Dette er en ypperlig anledning til å treffe andre medlemmer i YS som jobber som ledere, til å mingle, utvide nettverket og ikke minst være med på å skape en felles arena.