Webinaret gjennomføres på Teams 17. mars kl 15.00-16.00. Politiledere er som kjent opptatt av å samhandle og dele, så vi inviterer herved alle medlemmer i NPL på landsbasis til å delta på webinaret.

Webinaret gir en introduksjon til etikk med vekt på forholdsmessighetsvurderinger. Sentralt blir distinksjonen mellom jus og etikk, moral og etikk, røde flagg (uakseptable begrunnelsesstrategier), og etiske prinsipper som likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Det legges også vekt på hvordan etisk blindhet og moralsk nøytralisering kan utvikle seg, og være et hinder for balanserte og saklige vurderinger.

Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han arbeider i tillegg direkte med ledere og medarbeidere i arbeidslivet – privat og offentlig – med spørsmål knyttet til etikk, verdier og ytringskultur. Han har lang erfaring i å analysere, utvikle og konkretisere etiske regelverk i virksomheter, og også i å vurdere ønsket handlemåte opp mot virksomheters verdigrunnlag og etiske regelverk. 

Klikk her for å bli med på møtet i Teams