Arendalsuka er i gang, og mandag inviterte NPL og Parat i politiet statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud (Ap) og politistasjonssjef Frank Sletten til samtale om politireformens suksess.

Sættem mener man i tidligere år så et sterkt behov for en politireform.
– Etterforskning og iretteføring foregikk på veldig ulike måter rundt om i landet, og mye alvorlig kriminalitet ble ikke tatt tøft nok tak i. Dette er saker vi har lykkes med å få svært mye bedre uttelling på i løpet av kort tid. Det betyr ikke at vi er i mål, men det er ingen tvil om at vi i dag har et politi som på mange områder står langt bedre rustet enn for noen få år tilbake, sa statssekretæren.

Svendsrud forteller at Arbeiderpartiet i utgangspunktet stilte seg bak nærpolitireformens intensjon slik den ble fremforhandlet, men at regjeringen har brutt avtalen når det gjelder finansiering, oppfølging og fokus på ledelse.
– Det viktigste for oss er å få et styrket nærpoliti, få økt responstiden, gjennomføre etterforskningsløftet og løse krisen i påtale. Det er mye med reformen som går bra, og det er mye som går bedre nå. Men når tilbakemeldingen er at politiet faktisk ikke er mer i synet, da har vi ikke truffet på de viktige punktene, påpekte stortingsrepresentanten.