Om alt går etter planen, kan innflytting i nytt tinghus skje i 2027.

Stort behov for ytterligere midler til rehabilitering
Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene, Rita Boine, sier det er et stort behov for midler til rehabilitering mange steder i landet, men er glad for at det nå satses på tinghuset i Bergen, en sak medlemmer, tillitsvalgte og politisk ledelse i Parat har jobbet med i en årrekke.
– Jeg er også fornøyd med at det er bevilget penger til å kjøpe inn opptaksutstyr til én rettssal i hver rettskrets fra og med 2025, sier Boine.

Hun etterlyser samtidig at regjeringen tar standpunkt og bestemmer seg for fremtidig domstolstolstruktur.
– Jeg frykter at saksbehandlingstiden og sykefraværet i domstolene vil øke. Regjeringen og Stortinget må løse behovene til domstolene i 2024, sier Boine.

Domstoladministrasjonen er bekymret
Domstoladministrasjonen (DA) er også bekymret over mangel på tilskudd og sier at ansettelsesstoppen i norske domstoler fortsetter. Domstoladministrasjonen har blant annet bedt om 55 millioner til fornying av digitalt utstyr for rettssaler og ansatte i domstolene. Samtidig ønsket de 75 millioner til opprustning av domstolslokaler og nye leieavtaler rundt om i landet.
– Regjerings manglende oppfølgning av påviste og akutte driftsbehov i domstolene gjør at stillingsstoppen i domstolene og Domstoladministrasjonen må fortsette, sier direktør Svein Marius Urke i DA.

Urke sier samtidig at han er fornøyd med at regjeringen har bevilget penger til å rehabilitere tinghuset i Bergen og innkjøp av opptaksutstyr til én rettssal i hver rettskrets fra og med 2025.