Sæverud takket for invitasjonen og begynte med at tillitsbasert ledelse kunne være så mye, og i utgangspunktet kunne en jo si, som toppleder at " her har du full tillit – sett i gang å led", og fullførte med at dette kan da bli ansvarsfraskrivelse, eller latskapsledelse, så ledelse for ham var i  utgangspunktet å skape resultater i samhandling med andre.

Sæverud ga oss en god gjennomgang på hvordan han jobbet med involvering, skape eierskap, trygghet og forutsigbarhet i ledergruppene, og et system hvor tillit inngår i strukturen, slik at man i fellesskap oppnådde det ønskede resultat.

Han var også tydelig på hva han forventet av ledere i politidistriktet, og at man som leder må kunne forklare å begrunne hvorfor det er slik overfor sine ansatte. 

Vi takker Ole Sæverud for bidraget til sette tillitsbasert ledelse på dagsorden, og for de som ikke fikk sett dette, kan det nå ses av politiansatte her: