Vetås 

LEDER
Sølvi Vetås
Tlf:  95742387
solvi.vetas@politiet.no

 Anita_Stenvik

NESTLEDER
Anita Stenvik
Tlf: 488 88 349

Trine Linn Stensaker-Mikkelsen
SEKRETÆR
Trine Linn Stensaker-Mikkelsen
Tlf:  928 90 160
 

KASSERER
Torgils Lutro
Tlf: 414 92 620

 Sissel Becker STYREMEDLEM
Sissel Becker
Tlf: 948 76 963