Annie_Sandersen

LEDER
Annie Sandersen
Tlf: 488 86 188

Knuterikågrav-2 

Nestleder
Knut Erik Ågrav
Tlf: 992 06 644

Frank Gran NPL_u 

Styremedlem
Frank Gran
tlf: 975 52 494

Camilla Grimsæth_lite 

Sekretær
Camilla Grimseth
Tlf: 975 52 465

Rune_Sigbjørnsen
KASSERER
Rune Sigbjørnsen
Tlf: 913 88 744

Bjørn Håvard Olsen_2 

Styremedlem
Bjørn Håvard Olsen
Tlf: 480 27 546