•  Aun_hunsager  LEDER
  Aun Hunsager Andresen
  Tlf 47 01 56 26
  Kjetil Nygård  STYREMEDLEM
  Kjetil Nygård
  Tlf 91 99 73 50

   
  STYREMEDLEM

  Anne Marit E. Zachariassen
  Tlf: 

   
  STYREMEDLEM
  Anne Lise Farstad
  Tlf 91 63 18 62

  Trine_m_Johansen STYREMEDLEM 
  Trine M Johansen
  Tlf.:  488 85 712


KASSERER 
Per Juell Larsen 
Tlf: 901 89 185
per.juell.larsen@politiet.no 
KASSERER 
Per Juell Larsen 
Tlf: 901 89 185
per.juell.larsen@politiet.no 

91997350
91997350
91997350
91997350