Både tidligere minister og nå leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget, forfatter og sosialantropolog Erika Fatland, statssekretær Geir Indrefjord og direktør for NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, kommer på Lederkonferansen. 

Året konferanse bærer tittelen "Lederskap og partssamarbeid – i en usikker tid". I det ligger både lederrollen, tillitsvalgte og ikke minst globale utfordringer som klimaendringer, teknologisk utvikling og en destabilisert sikkerhetspolitisk situasjon.

Se hele programmet for konferansen

Tillitsvalgte og den globale situasjonen

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, gleder seg til to intense dager med samtaler, foredrag og ny viten.

– Jeg ser fram til årets konferanse og møte med mange ledere fra ulike deler av arbeidslivet. Dette er ledere som hver dag bidrar på sin måte i totalberedskapen og som ønsker faglig påfyll og hyggelig sosialt lag med andre ledere i en avslappet atmosfære, sier han.

Parats flaggsak for 2023 er tillitsvalgte. Det gjenspeiles på årets konferanse.

– Vi kommer til å trekke frem samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte. Det er naturlig i og med at nettopp tillitsvalgte er Parats flaggsak i år. Et godt partssamarbeid er også viktig for å finne gode løsninger i en tid hvor verden er preget av mer usikkerhet som følge av flere faktorer som uavklart sikkerhetssituasjon, klimaendringer og teknologiutvikling, sier Ravlo.

Hele konferansen direktestrømmes

Lederkonferansen er nå fulltegnet, men den direktestrømmes fra første sekund. Du kan med andre ord få meg deg hele konferansen uavhengig av hvor du befinner deg. 

Følg konferansen her på Parat24 eller via Parats Facebookside