Det kommer fram i Statsansatteundersøkelsen, som er gjennomført blant 4.136 medarbeidere og 769 topp- og mellomledere i staten.

54 prosent svarer at de ønsker hjemmekontor to dager i uken, eller mer, i fremtiden. Om lag sju av ti ledere svarer at de er positive til å gi medarbeiderne økt fleksibilitet til å jobbe hjemmefra.
– Dersom vi skal klare å løse framtidens utfordringer, må staten være en attraktiv arbeidsplass med høyt kompetente og engasjerte ansatte. Jeg er glad for å se at svært mange statsansatte rapporterer om høyt jobbengasjement, gode muligheter for å bruke og utvikle kompetansen sin, og at de har en variert arbeidsdag, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Samtidig gir mange statsansatte uttrykk for at arbeidsbelastning har blitt større siden 2018. Over fire av ti sier seg uenig i påstanden om at de er sjelden stresset på grunn av jobben.

Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.