Tekst: Geir Krogh, foto: Frances Burgess

Det var nok mange som kunne tenkt seg å være med å takke av Ståle, men på grunn av smittevernstiltakene måtte deltagelsen begrenses til 20. Likevel var det plass til tidligere og nåværende kollegaer og representanter fra ledelsen i kantina i Ski. Politimester Ida Øystese rakk også innom for en prat over bordet. 

Tidligere lensmann på Nesodden, Kai Snipstad, gav oss et kort resymé av Ståles karriere i politiet. Etter starten som lensmannsbetjentaspirant ved Oppegård lensmannskontor fortsatte han i daværende Follo politidistrikt til han i 1986 ble utrykningsleder ved Kriminalpolitisentralen (Kripos). Mange vil nok forbinde Ståle med flere kjente straffesaker. Selv ble jeg kjent med han i forbindelse med Gry Storvik saken i 1985. Hans innsats i den saken var grunnen til at han ble "headhuntet" av Kripos.  Birgitte Tengs saken vil nok for alltid forbindes med Ståle, som var etterforskningsleder på saken. 

Ståle likte seg godt i Haugesund og fikk jobb i politidistriktet etter Birgitte Tengs saken. I 2000 fikk han administrasjonssjefsstillingen i Follo politidistrikt. De siste har Ståle arbeidet med ulike prosjekt, mest innen eiendom. I forbindelse med nærpolitireformen ble han innplassert i Politiets Fellestjenester, men stedsplassert i Ski.

Det var mange hilsninger og hedersord til Ståle fra gode kollegaer opp gjennom årene. Tidligere lensmann på Karmøy, Marit Ellingsen, deltok via VTC og fikk hedersplassen på et trillebord ved siden av Ståle. Hun takket han for hans rolle som mentor for henne som nytilsatt lensmann. Hun benyttet også anledningen til å hilse fra Norges Politilederlag hvor hun nå er forbundsleder og Ståle medlem. 

Selv har jeg kjent Ståle i 35 år og ble ansatt som lensmann i Ås i hans tid som administrasjonssjef. Jeg har satt stor pris på hans kunnskaper, utholdenhet og at han alltid har tid til en prat, på tross av stort arbeidspress. Typisk nok måtte selskapet avsluttes fordi Ståle måtte rekke en befaring med Jernbaneverket før han ryddet kontoret. 

En stor takk fra oss alle for alt du har bidratt med i politiet Ståle.