– Vi har forståelse for at Politiets Fellesforbund velger å si opp avtalen om arbeidstidsbestemmelse, sier leder i Parat politiet, Einar Kaldhol.

Både Parat politiet og Norges Politilederlag (NPL) lover å bidra aktivt inn i arbeidet med å forhandle frem ny avtale. Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, sier de også vil jobbe for at leder som i dag ikke er omfattet av ATB-avtalen får nødvendig vern.
– Vi vil være aktive i de kommende forhandlinger og bidra til at politiet får en avtale som ivaretar verneperspektivet og gir fleksibilitet for våre ulike medlemsgrupper. Vi vil også følge opp ledere og deres behov for vern. I et foredrag på Parats lederkonferansen 2023 opplyste professor Johan Velten at mellomledere var de som i størst grad opplevde å være utslitte etter jobb, sier han.

Balanserer fleksibilitet mot hvilebestemmelser

Politiets avtale om arbeidstidsbestemmelse (ATB) er en særavtale med hjemmel i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet balanseres mot arbeidstakernes behov for vern og hvilebestemmelser.

ATB har normalt en varighet på to år av gangen, avhengig av hva partene avtaler. Gjeldende avtale trådte i kraft i 2018 og gjaldt ut 2019. Den har løpt videre for ett år av gangen siden 2019. Nå er altså avtalen sagt opp og må reforhandles.
– Vi forventer at dette kommer i gang med det aller første og at fokus blir å sikre en avtale som gir godt vern for ansatte. Det er en kjensgjerning at politiet har vært eksponert for betydelige utfordringer gjennom ulike kriser de senere år, og det er forventet vedvarende utfordringer i årene som kommer, sier Ravlo.

Ønsker ny avtale på plass fra nyttår

Politiets Fellesforbund skriver på sine nettsider at politiet har gjennomgått store endringer siden sist gang avtalen ble forhandlet.
– Våre medlemmer har i disse årene fortalt om stadig økende totalbelastning og uforutsigbarhet som konsekvens av å følge avtalen. Parallelt ser vi at sykefraværet har økt dramatisk og at ledere er under stort press. Med en ATB-avtale som allerede innebærer massive unntak fra Arbeidsmiljølovens verneregler, er det all mulig grunn til å ta tilbakemeldingene fra våre medlemmer på høyeste alvor, skriver Politiets Fellesforbund på sine nettsider.

Målet er ifølge Politiets Fellesforbund at partene sammen kommer fram til en oppdatert avtale som kan tre i kraft fra og med 1. januar 2024.