Oppsummert kunne en konkludere med at det ikke hadde vært den største aktiviteten i lokallaget, men på tross av det var det kommet flere nye medlemmer, og en utelukket ikke at det ble mulighet for å rekruttere flere i 2021. Valget ble gjennomført med akklamasjon på alle verv, og det nye styret ble ønsket lykke til av årsmøte.

NPL Vest ble seende slik ut:

Styre:

Leder:   Sissel Becker
Nestleder:              Anita Stenevik
Sekretær:                Trine Linn Mikkelsen
Kasserer:                Torgils Lutro
Styremedlem:         Tormod Hvattum
Vara 1:                     Bård Tore Norheim
Vara 2:                    Robert Veseth
Vara 3:                    Arne Vidar Hansen


Sissel BeckerBilde: Sissel Becker, ny lokallagsleder i Vest

Etter at det formelle årsmøte var avsluttet fikk forbundsleder, Marit Ellingsen en halv time, hvor hun fikk gitt informasjon om Parat, hvor man finner NPL. I tillegg gikk hun gjennom hvilke saker som er mest aktuelle sentralt, og ba om tilbakemelding om hva som opptok medlemmene i Vest.

Politimester Kaare Songstad var invitert til å gi status og reflekterte over saker som er aktuelle i Vest Politidistrikt. Han takket for NPL sitt bidrag både i IDF og AMU, og takken gikk da spesielt til Sigurd Børve som har vært lokallagsleder for NPL i Vest de siste 2 årene. Han inviterte ny leder, Sissel Becker til kaffe og en prat på kontoret hans, og håpet på et like godt samarbeid med henne.