På årsmøte tirsdag 8. mai i NPL Oslo ble Annar Bohlin Hansen takket av som leder og Ruth Eva Føll Løkken overtok vervet. Hun er bl.a. tidligere administrasjonssjef på Romerike og Vestoppland pilitidistrikter og ble overført fra NPL Øst i fjor i forbindelse med innplassering i PFT.

På medlemsmøte fikk vi et lærerikt foredrag/samtale med Jan Ketil Arnulf og «En kultur kalt ledelse».
I tillegg orienterte Annar om kryptovaluta og hvordan vi kan forholde oss til dette ifb med beslag og pant.