Tekst og foto: Anne L. Buvik – publisert 6. september kl 07:15

Men før det ble takketaler og applaus slapp Busch til med nok et engasjert og inspirerende foredrag, hvor han både oppsummerte litt av fortiden og trakk opp noen rettesnorer for fremtiden. Og han ser ikke akkurat frem til pensjonisttilværelsen, men fremholdt at han selv hadde tatt regi ved å forlate embetet i høst – fem måneder før han fyller 70 år. Da har han sittet som riksadvokat siden 1997, i 22 år, lengre enn noen andre.

- Det er først og fremst samfunnsoppdraget som har appellert til meg. Jeg har samarbeidet med utrolig mye flotte folk, og har tro på at vi gjør noe som er viktig. Yrkesstoltheten må vi ta vare på videre også, det er farlig om den forvitrer, formante Busch.

- Jeg tror på likhet for loven og at vi skal unngå stigmatisering

Han luftet noen betraktninger omkring samfunnsutviklingen, nye utfordringer og hvordan det nye kriminalitetsbildet skal kunne møtes. Han gjorde også noen sammenlikninger mellom Norge og Sverige, hvor de blant annet har en dyster utvikling både når det gjelder drap og trafikkulykker. Han kom også med noen stikk til politikere som har ytret ønske om å kopiere den danske modellen hvor staffeutmålingen er koblet til hvor du bor – i belastede områder – eller om du er medlem av en gjeng.

Busch2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Også denne gangen holdt riksadvokaten et engasjert innlegg på lederkonferansen.

- Slike tiltak er det ikke behov for. Jeg tror på likhet for loven og at vi skal unngå stigmatisering. Det er viktig at vi holder tak i den faglige forankringen og ikke lar oss rive med av lettvinte forslag og løsninger, understreket han.

- Hold politioppgaven høyt, vær stolte av det dere gjør

Busch avsluttet sitt innlegg med å fortelle om sin personlige oppleve av fredsprisutdelingen i 2018, hvor prisvinnerne var den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad, som fikk prisen for bekjempelsen av krigsforbrytelser, spesielt mot kvinner og barn.

- Det to vinnerne hadde ulik form på sine taler, men hovedbudskapet deres var helt likt: Hvordan oppnå rettferdighet for krigsofrene? Gjennom staffeforfølging av gjerningsmennene. Hvordan kunne disse uhyrlighetene skje? Gjennom fravær av rettsstaten. Hvordan bekjempe volden? Gjennom å bekjempe straffefriheten. Hva er den viktigste lærdommen? Kampen mot likegyldigheten, sa han, og avsluttet slik:

- Hold politioppgaven høyt, vær stolte av det dere gjør, var riksadvokat Tor-Aksel Busch’ sluttreplikk til politilederne.

Tidligere NPL-nestleder Tore Salvesen holdt avskjedstale på vegne av NPL, og takket for et varmt og nært samarbeid gjennom alle år. Og han oppfordret Busch på det varmeste til å la sin stemme bli hørt i samfunnsdebatten også i fremtiden.

Les portrettet av riksadvokat fra i sommer: 22 år på 90 minutter 

 Les flere aktuelle saker fra NPL her.