– Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser ved oppstart til politiutdanningen ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 400 plasser.

For å opprettholde samme politidekning som i dag, vil antall uteksaminerte kandidater årlig på sikt være lavere enn det forventede behovet i årene fremover. Det er bakgrunnen for forslaget, som skal sørge for de ekstra studieplassene allerede fra og med høsten 2022.

I tillegg skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy i løpet av 2022, som kommer alle politidistriktene til gode, opplyser justisministeren.

Forslaget er en del av revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 som blir lagt fram 12. mai.

Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat (NPL), er svært fornøyd med regjeringens beslutning.
– Norges Politilederlag i Parat er svært fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ønsker å opprette 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen. Vi etterlyste en økning allerede i 2020, og vi gjentok behovet i mars 2022. At ny regjering følger opp forslaget gir politiet bedre forutsetninger for å løse samfunnsoppdraget i ei tid med usikkerhet, sier Ravlo til Parat24. 

Han er imidlertid klar på at det forplikter å utdanne flere politifolk.
– NPL forutsetter at økningen i antall studieplasser også følges opp med økonomiske rammer for politidistrikter og særorgan til å ansette politihøgskolestudentene etter avsluttet eksamen, sier han.