– Det er viktig at vi får en god forståelse for hvilke kriminalitetstrusler vi har og utviklingen i disse fremover, sier Ravlo.

Tirsdag denne uken skrev Parat24 om politiets trusselvurdering. I denne kommer det blant annet frem at det høye konfliktnivået mellom gjengene kan påvirke trygghetsfølelsen for befolkningen negativt.

Kjetil Ravlo sier at god forståelse også gir bedre forutsetning for å prioritere innsats, finne gode forebyggende tiltak og fremme innsats på tvers for å beholde trygge lokalsamfunn
– Vi ser av trusselvurderingen at trygghet periodevis utfordres i noen lokalsamfunn på grunn av høyt konfliktnivå mellom kriminelle, sier Ravlo.

Trygt i Norge

– I Norge opplever de alle fleste seg trygge og med god grunn. Jeg merker meg likevel at trusselen fra kriminelle nettverk ifølge Europol aldri har vært høyere. Dette betyr at treffsikre tiltak for å redusere denne trusselen blir viktig fremover, sier Kjetil Ravlo.