Nestleder i Parat politiet, Kristin Galteland, innleder sitt innlegg med å berømme budsjettet for forslaget om å etablere et nytt etterforskningsstudie på Politihøyskolen. Hun peker samtidig på at budsjettet ikke i stor nok grad tar høyde for den pressede situasjonen i politiet.

— Det er gledelig å se at det foreslås å opprette et etterforskningsstudie på Politihøyskolen. Dette kunne vært et akseptabelt budsjett i ordinære tider, men budsjettet reflekterer ikke forståelse for de krisene vi står i. Det vi ser i realiteten er et strammere budsjett for politiet. Lønns- og priskompensasjon spiser opp tre fjerdedeler av budsjettet, sier Galteland.

Vil ha langtidsplan

Galteland ber om at politiet i mindre grad må bli styrt av tilfeldige politiske mål, og etterlyser en mer langsiktig planlegging for tjenesten.

— Det må bli slutt på at politiet blir styrt av tilfeldige politiske mål. Finansiering av politiet må bli forutsigbar. Derfor har Parat politiet lenge tatt til orde for en langtidsplan i politiet, og nå har vi også slått oss sammen med andre fagforeninger i politiet som mener det samme, sier Galteland.

— Problematisk

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, mener regjeringens innretning av budsjettet uten politiet som en sentral aktør i beredskapen er problematisk.

— Jeg vil i dag fremheve særlig tre behov. Det er behovet for en langtidsplan for politiet, et digitalt løft for politiet, og handlingsrom for politiledere til å ansette 400 ledige politifolk. Vi har forståelse for regjerings behov for å legge fram et stramt budsjett, men innretningen er problematisk sett fra vårt ståsted, sier Ravlo.

Videre sier Ravlo at regjeringens budskap om at beredskap er et prioritert område, ikke reflekteres i ressursene tildelt politiet.

— Forsvar og beredskap er noe regjeringen har uttalt som å være prioriterte områder. Da er det underlig at politiet som den sentrale aktøren i håndtering av kriser inntil forsvaret overtar, ikke gis større muligheter til å håndtere dagens, og morgendagens utfordringer, sier Ravlo.

Samfunnsoppdraget har endret seg

Andreas Sjalg Unneland (SV) påpekte at det har blitt gitt mange milliarder til politiet de siste 10 årene. Til det svarte Ravlo at det er en viktig erkjennelse at politiets samfunnsoppdrag også har endret seg drastisk i samme periode.

— Det er ingen tvil om at det har vært satset på politiet de siste 10 årene, men oppdraget har også endret seg. Vi må hele tiden se en satsning i forhold til hvordan samfunnsoppdraget endrer seg. Det er et helt annet samfunn, en helt annen sikkerhetssituasjon, og den dimensjonen må vi har med oss når vi skal begynne å snakke om langtidsplanlegging, sier Ravlo.