Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har evaluert nærpolitireformen, og seniorkonsulent Vivi Lassen i DFØ mener digitalisering er blant det viktigste politiet må prioritere framover.
– Det har skjedd mye i politiet gjennom de siste seks-syv årene, men man er fortsatt ikke i mål med alle de målsettingene som ble satt. Man har fått et bedre samarbeid med kommunene, man har fått bedre kvalitet, og bedre og likere tjenester. Men det er ikke ressurser til alt, og hvis man skal komme videre nå, så er det kanskje noen ting som man må legge vekt på. Det ene er økt digitalisering. Det andre er mer langsiktig styring. Man må ha mer samarbeid på tvers, både mellom enheter og distrikter, sier Lassen.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, mener det er mye bra i rapporten fra DFØ.
– Digitalisering er åpenbart viktig, men det å få en endret styring blir også en viktig sak å jobbe videre på, sier han.

Einar Kaldhol, leder i Parat politiet, er enig.
– Det er interessante funn i rapporten, særlig knyttet til den kompetansen som politiet vil ha behov for, og de endringer som en digitalisering vil gjøre for hele vår etat, sier han til Parat24.