− Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er gledelig at vi samlet sett innfrir kravene som er satt til responstid for hasteoppdrag, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det er kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det trengs umiddelbar respons fra politiet, som ved ekstraordinære hendelser eller der liv er truet.

Innfridde ikke mål om kortere responstid
Resultatene fra undersøkelsen viser at politiet i alt for første gang innfridde det nasjonale kravet om en bestemt responstid innenfor 80 prosent av oppdragene for alle de tre tettstedskategoriene.
– Vi trenger et politi som rykker raskt ut og hjelper folk i nødssituasjoner. At politiet i 2020 for første gang når de nasjonale kravene vi har satt til utrykning i alle tre tettstedskategoriene, er veldig bra, og det er nok et eksempel som viser en jevn, positiv utvikling i politiets resultater, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Samtidig innfridde ikke politiet målet om en enda kortere responstid innenfor 50 prosent av oppdragene i tettstedene der det bor flere enn 2.000 mennesker.

Mæland presiserer at denne kortere responstiden kun er et mål, og ikke et krav. Hun synes også at det er gledelig å se at politiet når målet om enda kortere responstid i tettstedskategorien hvor det er mindre enn 2.000 innbyggere.
– Det gjorde de ikke i tredje tertial 2019. Så er det litt arbeid å gjøre for de to andre kategoriene, men nå skjer det heldigvis mye, sier hun.

Kun Agder oppfylte alle krav og mål
Det er også store forskjeller mellom politidistriktene. Kun Agder politidistrikt oppfylte både kravene og målene i alle tettstedskategoriene i fjor.
Vest og Troms politidistrikt innfridde ikke 80-prosentkravet for noen av tettstedskategoriene, mens Øst, Sørøst, Vest og Møre og Romsdal politidistrikt ikke innfridde noen av 50-prosentmålene.