Leder for Norges Politilederlag sier forbundet støtter målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

­– Rammene som har ligget til grunn for å ansette politifolkene, har for mange politimestre vært problematisk og har opplevd måltallet som en tvangstrøye. Det er derfor med stor glede at politiet nå får 400 koronastillingen omgjort til faste stillinger, og at de skal gå til å styrke patruljene i distriktene. Vi forventer at de videreføres i budsjettet for 2021 og at stillingene vil kunne styrke både politipatruljen, forebyggende, etterforskning, sier Ellingsen.

 

Ønske om tillit og arbeidsro 

Hun sier denne tildelingen fra regjeringen vil gi politiet den arbeidsro som er nødvendig etter en reform som har vært svært krevende å gjennomføre.

– Nå har vi behov for at regjeringen viser politidirektøren nødvendige tillit og handlingsrom, slik at vi får utviklet polititjenesten til innbyggerne og får det moderne og kompetente politiet som var målet med reformen, sier Ellingsen.

 

Det var stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) som først informerte om tildelingen til Fædrelandsvennen.

– Det er fantastisk gledelig. Det betyr at unge mennesker som er ferdig utdannet, får fortsette i jobbene. Det er også bra for distriktene, som vil få tilført flere ressurser, sier Foss, som sitter i justiskomiteen.

 

Da koronapandemien traff Norge, fikk politiet midler til å ansette 400 politifolk i midlertidige stillinger. I sommer opplyste justisminister Monica Mæland at politiet får midler til å beholde disse stillingene ut året.

 

Ifølge Foss har regjeringen nå besluttet å bevilge en halv milliard til neste år slik at stillingene kan gjøres permanente.