Over 130 deltakere er denne uka på Lederkonferansen 2019, som har tittelen "Ledelse i endringens tid". Det er første gang Parat arrangerer lederkonferanse, med Norges politilederlag i Parat, Parat NAV, Parat forsvar og Parat politiet i spissen.

Blant innlederne på konferansen er politidirektør Marie Benedicte Bjørnland, som mer enn antydet at politireformen har vært for ambisiøs.
– Vi har påtatt oss for mye, alt kan ikke gjøres perfekt med en gang. Det er derfor på tide å dempe ambisjonsnivået. Jeg skal gjøre det jeg kan for å gjøre det på en ordentlig måte, sa hun, og understreket at det viktigste for politiet er å levere på de seks prioriterte funksjonene som Stortinget har bedt om.

De seks områdene er ifølge Bjørnland etterretning, politiråd og politikontakt, tjenestekontor, politipatruljen - innføring av politiarbeid på stedet, operasjonssentralen, og felles straffesaksinntak.
Når det gjelder kriminalitetsutviklingen, tegnet politidirektøren et bilde av at kriminaliteten generelt er synkende, men at det skjer en dreining mot stadig mer alvorlig kriminalitet. Bjørnland sier disse oppgavene er svært ressurskrevende og utfordrende.
– Hvis denne trenden fortsetter, betyr det mye hardt arbeid framover, sier Bjørnland, som kunne opplyse om at 34 prosent av politiets kapasitet går til 2,9 prosent av sakene.

Hun sier politiet prioriterer de mest alvorlige sakene.
– Dette får følger for ressursbehovet vårt. Det vil være behov for 400 flere etterforskere de neste årene hvis dersom denne utviklingen fortsetter, sier politidirektøren.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet la i sin innledning vekt på alt det gode arbeidet som gjøres i politiet. 
– Det har skjedd store, positive fremskritt i politiarbeidet de siste årene, sa han, og trakk fram satsingen mot nettkriminalitet og beredskapsarbeidet som eksempler. Sættem trakk også fram Politihøgskolen som en suksesshistorie.  

Internasjonalt er det ifølge Sættem slik at den finske og den norske politiutdannelsen blir trukket fram som noen av verdens beste. I følge Sættem vil statsbudsjettet for 2020 legge opp til at målet om to politifolk 1000 innbyggere skal nås i 2020.
– For å få til det, må vi også ha et målrettet etter- og videreutdanningsløp. Her må også Politihøgskolen ha en viktig rolle, sa han.

Lederkonferansen 2019 fortsetter fredag. Programmet for konferansen og direktesendingen finner du her.