Debatten om bevæpning av politiet er ikke ny, og spørsmålet har gjentatte ganger blitt behandlet i Stortinget. I februar nedsatte Justis- og beredskapsdepartementet et utvalg som skal se på bevæpning på nytt.

Frank Gran, leder i Norges Politilederlag i Parat ønsker dette utvalget velkommen, og vil ikke trekke noen konklusjoner før han ser resultatet av utvalgets arbeid.
– For NPL er det viktig at en eventuell politisk beslutning om fast bevæpning av norsk politi kommer på grunnlag av en samlende og kunnskapsbasert prosess, hvor både de ansatte i politiet og sivilsamfunnet blir hørt, sier han til Parat24.

Einar Follesøy Kaldhol i Parat politiet er enig.
– Vi opplever at det er ulike meninger om dette i politiet og tror en helhetlig gjennomgang vil være gunstig, sier han.

Les også: Ønsker bevæpningsutvalg velkommen