Denne uken besluttet politidirektoratet å stoppe kombinasjonen av å lyse  ut lederstillinger i politiet med bruk av sivil stillingskode ( 1211) seksjonssjef og tildeling av politigrad. Dette har vært en praksis som vi i Norges Politilederlag har vært kritisk til siden den ble innført i 2018.

Vi i NPL i Parat har hele tiden fremmet behov for en ny politistillingskode uten særaldergrense, og samtidig en gjennomgang av både stillingskoder og gradssystemet for politi- og lensmannsetaten.   

Vi registrerer nå at Politidirektøren ønsker å se etter andre muligheter enn den praksis som har vært, og vil rette opp i de ansettelsene som har vært gjennomført .