Parat har årlig støttet TV-aksjonen. I år blir pengene som samles inn fordelt mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Årets bidrag fra Parat er på 43 000 kroner — noe som tilsvarer 1 krone per medlem.

Pengene som samles inn nasjonalt går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

I tillegg til Parat, gir flere andre forbund under YS også bidrag til TV-aksjonen.

Søndag 22. oktober deltar tusenvis i bøssebæringsaksjon over hele landet. Til nå er det allerede samlet inn over 41 millioner kroner.

Her kan du støtte TV-aksjonen.