Norsk politi er generelt ubevæpnet, men i unntakstilfeller godkjenner Justisdepartementet midlertidig bevæpning. 

Norges politilederlag i Parat (NPL) har lenge etterlyst en ny vurdering av om politiet skal få generell bevæpning. 
– Det vi har etterspurt, og sendt i brevs form til justisministeren, er å skaffe et godt grunnlag for å ta den vurderinga. NPL har stått trygt og godt bak det arbeidet som det forrige bevæpning og utvalget gjorde i 2017, og mener at det var et godt grunnlag da. Men mye har skjedd siden det, og vi er opptatt av at man nå får en gruppe som ser på dette på nytt og tar med seg den nye hverdagen vi nå står i. Vi er glade for at regjeringen og justisministeren nå har nedsatt et nytt utvalg, sier han til Parat24.

Les også: Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning