A-krim er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og forhindre a-krim.

Slike a-krimsentre finnes i dag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Og nå altså i Alta. 

Det er politiet som har ansvaret for å bygge opp a-krimsenteret. Lederne for Parats medlemsgrupper i politiet, Einar Follesøy Kaldhol (Parat politiet) og Kjetil Ravlo (Norges Politilederlag i Parat), er positive til tiltaket.
– Erfaringene med a-krimsentrene i Oslo, Bergen og andre byer har vært kjempepositive. Finnmark er et stort distrikt, og det er viktig at senteret får tilstrekkelig med ressurser til å være et godt fagmiljø, sier Einar Kaldhol.

Kjetil Ravlo sier han er enig i at det er viktig at det bygges et fagmiljø som er solid over tid.
– Økonomisk kriminalitet er et satsingsområde, så alle grep som kan bidra til å styrke innsatsen her, må møtes med positivitet, sier han til Parat24.