Politi- og lensmannsetaten har vært igjennom  en stor omstilling de siste årene. Reformen har skapt særlige utfordringer for de av oss som er ansatt i lederstillinger. Koronapandemien har snudd opp ned på arbeidsdagen til de fleste. I usikre og krevende tider er det viktig at du velger en fagforening som jobber for dine interesser!

NPLs og Parats tillitsvalgte hjelper deg å fremme gode og velbegrunnede lønnskrav. Våre medlemmer i politi- og lensmannsetaten har ved lokale forhandlinger de siste årene oppnådd bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet for etaten. 

Parats sekretariat har rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk, og bistår deg i alle saker som angår dine lønns- og arbeidsvilkår. Parat har også en egen juridisk avdeling som fungerer som et 
”in-house” advokatkontor. Våre advokater er kun en telefon unna om du trenger juridisk bistand, for eksempel om du er berørt av omstilling.

Som medlem hos oss får du tilgang til omfattende medlemsfordeler, bank- og forsikringsordninger og et bredt kurs- og opplæringstilbud. Parat tilbyr dessuten 1 times privatrettslig rådgivning pr år til alle medlemmer.

Bli medlem nå og få 6 måneders gratis medlemskap – klikk her! 
Nye medlemmer får 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris. 


Spørsmål om NPL? Kontakt forbundsleder Marit Ellingsen, tlf 916 71 720, marit.ellingsen@politilederen.no
Spørsmål om forsikringstilbud? Kontakt Mona Strand Furuset, tlf 951 53 949, mona-strand.furuseth@gjensidige.no
 
Parat er en partipolitisk uavhengig fagforening tilknyttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS).