Tirsdag 20.11. gjennmførte NPL Troms lederkafé med Stig O Johannessen (bildet) og politimester Ole Sæverud. Det var «stinn brakke» med nesten 30 deltagere. Tema var bl.a. «reformenes onde sirkler»; økt ressursbruk og lavere produksjon (løses med enda mer ressurser og nyansettelser) og kompetansegap. Politimester Sæverud svarte opp med en orientering om status for reformen i Troms.

På årsmøte etterpå ble Espen Jentoft valgt til ny leder av NPL Troms. Han avløser Arnold Nilsen etter 7 år som leder og får med seg Morten Hole og Grete Klaussen i styret.