Vi støtter helhjertet opp om politidirektørens tiltak og vil bidra konstruktivt til de det som nå iverksettes. Vi mener det er et godt grep å gjennomføre en utvidet medarbeiderundersøkelse slik at vi får et mer presist bilde av nåsituasjonen.

Et arbeidsmiljø fritt for seksuell trakassering skal være en selvfølge for alle ansatte i politiet.

Her kan du lese mer om saken: