Ravlo mener man fortsatt har en vei å gå for å sikre langsiktighet i totalberedskapen, men er samtidig glad for at politiet har blitt lyttet til i nøkkelsaker.  
– Det er skuffende at Politiet får et kutt på 54 millioner kroner. Vi tenker at Politiet er en sentral aktør i totalberedskapen, så dette er noe vi må følge opp videre. Samtidig er det veldig positivt å se at regjeringen har lyttet til våre tilbakemeldinger, om å gå bort fra ideen om å opprette 20 nye tjenester, til fordel for en løsning hvor Politiet og kommunene sammen finner de beste løsningene lokalt, sier Ravlo.  

Regjeringen har øremerket 75 millioner kroner i budsjett for 2023 til bedring av lokale polititjenester og beredskap, og til nye polititjenestesteder.