Leder i Norges politilederlag, NPL, Marit Ellingsen, følger tirsdagens stortingsdebatt om politiet. Hun mener politiet, justisdepartementet og justispolitikerne på Stortinget politiet, justisdepartementet og justispolitikerne på Stortinget høste erfaringer fra forsvarssektoren kan høste erfaringer fra forsvarssektoren.
 Vi har vært tydelige på at vi savner gode langsiktige styringsparametere og at politiet som institusjon lider av at man må forholde seg til årlige tildelinger. Dette gir store utfordringer med å kunne planlegge helhetlig og strategisk for fremtiden, sier Ellingsen.

Trenger arbeidsro
I følge Norges politilederlag trenger politiet arbeidsro til å sluttføre endringene i politireformen.
 Da er det behov for å få jobbe etter mer langsiktige planer enn det vi har nå, sier Ellingsen.

Etter NPLs  oppfatning er det i dag utfordringer med å balansere oppgaver, ambisjoner, struktur og økonomi. 
 Gjennom arbeidet med en langtidsplan, forankret i gode faglige perspektiver og brede politiske prosesser ville man kunne etablere både forventninger og målsettinger som sier noe om styringskapasiteten, hvordan politiet skal være organisert og hvilket utstyr, kvalitet og kompetanse etaten skal besitte, sier Ellingsen.

NPL mener også det er behov for mer handlingsrom for Politidirektøren, politimestre og særorgansjefer.
 Den sentrale og til dels politiske detaljstyringen har vært hemmende for utvikling av gode lokale ordninger tilpasset lokale behov, sier NPL-lederen.