NPL ønsker med dette å høre hva regjeringens tanker er for utvikling av norsk politi. Du møter Erik Sandsmark Idsøe (Sp), statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Konferansier er Arve Sigmundstad, fagsjef samfunns- og myndighetskontakt i Parat. Programmet og invitasjonen er vedlagt.

Program:
15:00 Lederkafé i Lakkegata 23 åpnes, mingling med noe å bite i
15:20 Forbundsleder Frank Gran orienterer kort om NPL
15:30 Erik Sandsmark Idsøe om tankegodset og rammeverket for fremtidens politi
16:10 Spørsmål fra forsamlingen
16:30 Avslutning lederkafé

Arrangementet er åpent for alle politiledere og andre ledere i YS-forbundene i det sentrale østlandsområdet eller som befinner seg i Oslo denne dagen.

Forbundsstyret i NPL vil være til stede.

Ønsker du å delta? 
Meld deg på til: frank.gran@politiet.no eller på 97552494, innen fredag 3.desember kl 1400. 

Last ned programmet i pdf her:

Vel møtt!
Frank Gran, forbundsleder