Hva er erfaringsbasert master?

Dette er et fleksibelt studium for deg som allerede har et lederansvar eller ønsker en lederrolle i en privat, offentlig eller frivillig organisasjon. Programmet bidrar til at du blir faglig oppdatert i et arbeidsmarked i rask endring.

Studiet består av en rekke emner. Du kan velge om du vil ta ta enkeltemner som en videreutdanning eller å sette dem sammen til en mastergrad.
Studiet tilbys på deltid og er samlingsbasert. Det er derfor enkelt å kombinere med jobb og privatliv. Slik kan du også bygge nettverk samtidig som du øker egen kompetanse. 
I emnene legges det vekt på prosjekt- og problembasert læring.

Hva lærer du?

I dette ledelsesprogrammet skiller vi på Kristiania mellom lederskap på tre nivåer:

ledelse av organisasjoner (strategisk lederskap)
ledelse av mennesker i den avgjørende førstelinjen (operativt lederskap)
ledelse av jeg-et, hvor fokuset er selvutvikling (personlig lederskap)

Les mer om studie på høgskolen Kristiania sine sider