Marit Ellingsen, leder for Norges politilederlag i Parat (NPL) og nestleder Frank Gran deltok denne uka i justiskomiteens høring om stortingsmeldingen "Samfunnssikkerhet i en usikker verden". Her foreslo NPL-leder at politiet bør få langtidsplaner å forholde seg til, etter modell fra Forsvarets langtidplaner.

– Politiet har vært gjennom en omfattende reform, og det vi har størst behov for nå, er noe så traust som: Arbeidsro, langsiktige planer og økonomisk reelt handlingsrom. Vi foreslår derfor at det innføres langtidsplaner for politi- og lensmannsetaten, etter mal fra forsvaret, sa Marit Ellingsen i høringen.

Se redigert versjon av høringen her