Påtroppende leder Frank Gran og nestleder Marit Ellingsen benyttet møtet til å informere om leder-skiftet i NPL, og takket samtidig for det gode samarbeidet Ellingsen har hatt med justisdepartementet som leder.

Gran ønsker videre å rette oppmerksomheten mot Politiets grenseoppdrag. Implementeringen av EUs informasjonssystemer innebærer ifølge NPL-lederen noe digitalisering, men forutsetter likevel store mannskapsressurser for å kunne utøve god grensekontroll.
– Når lufttrafikken og havnene igjen åpnes for fullt etter pandemien er vi bekymret for om vi klarer å håndtere trykket for å utøve Schengens forventning om en grensekontrollgrad på 60 prosent. Vi er redde for at det må avses mer ressurser enn de 400 stillingene som allerede har blitt tildelt, sier NPL-lederen.

Gran forteller at medlemmene rapporterer om at man per dags dato kun vil klare en kontrollgrad på ned mot 2-3 prosent for å klare å unngå lange køer, slik man har sett i Svinesund.
– Vi ønsker å adressere bekymringen, og er opptatt av å være politikernes støttespillere i dette, sier NPL-lederen, og legger til at han oppfattet ministeren som lyttende og løsningsvillig når det gjelder grenseutfordringen.

NPL er videre kjent med at det er startet opp et arbeid i justisdepartementet med langtidsplan for Politiet etter mal fra Forsvaret.
– Det vi er bekymret for er at fagforeningene ikke er involvert i arbeidet så langt. Vi mener vi kan bidra til å finne gode løsninger i samarbeid med politikerne for en slik langtidsplan, og mener vi er en uutnyttet ressurs, sier Gran. Mæland uttrykte at hun vil invitere forbundene til møte om saken i løpet av høsten 2021.