NPL er den eneste egne fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten. Vårt mål er å være den beste fagforeningen for ledere gjennom fokus på lederes lønn- og arbeidsvilkår og utvikling av lederrollene i etaten.

NPL jobber for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for ledere på alle nivå og fagområder.

NPL gir deg god støtte og et sikkerhetsnett i lederrollen.

NPL jobber for utvikling av lederkompetanse i politiet og sammen med Parat utgjør vi et spennende ledernettverk på tvers av sektorer.


Tre gode grunner for å bli medlem

NPL har lokallag og medlemmer i hele landet. Se oversikt over lokallagsledere og landsstyret.

NPL har opprettet et eget utvalg for sivil rettspleie.

NPLs handlingsprogram
NPLs vedtekter
NPLs etiske retningslinger
NPL/Parats varslingsrutinene


Parat - for alle ansatte i politiet
Norges Politilederlag er en av organisasjonene i Parat.
Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.
Parat forsikrer deg i arbeidsforholdet.
Parat søker løsninger og samarbeid.

Parat er tilsluttet hovedorganisasjonen YS