Medlemmene i NPL har i en undersøkelse blitt bedt om å si noe om hva NPL skal får til den neste Landsstyreperioden fram mot 2024. Det var 1/3 av medlemmene som svarte på undersøkelsen.

Landsstyret satte derfor av en halv dag for å ta opp dette temaet. Med god hjelp fra spesialrådgiver Ragnar Eggesvik i Parat har vi startet en prosess hvor mange aktuelle strategier, tema og målbilder ble presentert og diskutert.

Vi har nå startet et arbeid som vi skal lage en prosess på fram mot Landsmøte 8.juni 2021 sier forbundsleder Marit Ellingsen, og er veldig godt fornøyd med arbeidet som ble gjort via digital plattform.  

Les resultatene fra undersøkelsen ved å følge denne lenken.

Dersom du ikke har fått svart på undersøkelsen, og ønsker å gi landsstyret dine tilbakemeldinger, kan det gjøres ved å klikke her.