Ravlo sier det er underlig at politiet, som den sentrale aktøren i håndtering
av kriser inntil Forsvaret overtar ved krig, ikke gis større muligheter
til å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.
– Forsvar og beredskap er av regjeringen uttalt å være prioriterte områder. Handlingsrommet til politiet fremstår imidlertid som uendret, og møter etter vårt syn ikke de signalene som Forsvarskommisjon og Totalberedskapskommisjon har kommet med, sier han.

Hele innlegget til Norges Politilederlag kan du se og høre i opptaket, som en del av denne saken.