Videre skal det være en pådriver for utvikling av ledelse, metode, samarbeid og organisering innen fagfeltet og ivareta NPL’s internasjonale samarbeid bl.a. gjennom vårt medlemskap i den internasjonale namsmannsorganisasjonen (UIHJ).

Utvalget bestående av fire medlemmer med bakgrunn og interesse innen fagfeltet. Leder og medlemmene velges for hele landsmøteperioden.

Utvalget for sivil rettspleie består i perioden 2019 - 2021 av følgende medlemmer:

Lillian_Bersaas

LEDER
Lillian Borge Bersaas
Namsfogd Vest pd
Tlf: 920 44 596
lillian.bersaas@politiet.no

Audhild_Noto Audhild Notø
Seksjonsleder Øst pd
Tlf: 992 86 531
Audhild.noto@politiet.no
Oyvind_Time Øyvind Time
Namsfogd Sør-Vest pd
Tlf 971 94 532
oyvind.time@politiet.no
Tore_Eid Tore Eid
Seksjonsleder Trøndelag pd
Tlf 911 28 408
tore.eid@politiet.no

 

Seksjonsleder