Dag sture_utsnitt

LEDER
Dag Sture Strøm
Tlf: 913 40 557
Epost: dagsture@politiet.no 

Tom_Gjertsen NESTLEDER
Tom Giertsen
Tlf: 48887402
tom.giertsen@politiet.no
Walter_Pedersen SEKRETÆR/KASSERER
Walter Pedersen
Tlf: 952 88 233
waltpede@gmail.com