Tekst og foto: Anne L. Buvik
Først ute var Geir Solem, leder av PST Øst: 
- For en ansatt i PST er det et paradoks å snakke om åpenhet! Men vi lever i en opplyst tid. Tilgangen på kunnskap er enormt. I tidligere tider ville det vært uhørt å komme til legen med en klar formening om hva som feilte en og hvilken behandling man bør få. Folk flest besitter høy kompetanse.
 
 - Jeg forsøker å myndiggjøre seksjonslederne, og delegere beslutningene. Det er myndighet som delegeres, ikke ansvar og skyld – det må fortsatt jeg ta. En slik modell betinger også at man er villig til å ta risiko. Du gir fra deg makt, og det må du våge. Når det gjelder åpenhet i fremtiden, må vi ha klart for oss hvor vi skal,
 
og hvorfor vi skal ha åpenhet. Nye medarbeidere har en annen holdning, de krever åpenhet. De hopper ikke automatisk på kommando, de vil vite hvorfor de skal hoppe! En konsekvens av dette er redusert personlig makt. Vi må være villige til å leve med dette. Samtidig er det en kjensgjerning at viljen til å ta en risiko minsker i omstillingsperioder, påpekte Solem.
 
 

 

 

 

 

 

NPL19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksjonsleder i PFT, Marianne Kalsveen, var opptatt av å kjenne sine medarbeidere og håndtere det som ikke er konstruktivt før det blir et problem.

Så var det Marianne Kalsveen, seksjonsleder i PFT:
- Medarbeiderne har andre forventninger til sine ledere enn tidligere. Lederne må forholde seg til et ledernettverk, til tillitsvalgte, avdelinger og team. Det er sentralt å bygge tillit på alle nivåer, selv om man ofte befinner seg mellom barken og veden. Vær bevisst på din lederrolle, definer den for deg seg. Du må gå foran og engasjere deg personlig, understreket Kalsveen.

 

NPL_Per_Juell_LArsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lensmann i Søgne og Sogndalen, Per Juell Larsen, var opptatt av raushet og få ærlige tilbakemeldinger fra de ansatte.

Per Juell Larsen, lensmann i Søgne og Songdalen, var sistemann ut:

- Åpenhet er viktig for din tillit som leder. Man må være ydmyk og lyttende for å lykkes. Jeg mener det er viktig å være åpen selv, være spørrende, og å jakte aktivt på gode historier. Jeg har et ønske om å se den enkelte, være observant og ha antennene oppe. Om man gir ros og dyrker det positive, får man ofte en god effekt. Selv sender jeg ut en ukentlig epost til alle ansatte, med nyheter, generell informasjon og gjerne en god historie eller en nevneverdig episode fra siste uke. Det har gitt veldig bra effekt, fortalte Larsen.

Publisert 14 juni 2018 15:30